Tolkning från ett språk till ett annat är en tjänst som
omfattar två kategorier – kontakttolkning och telefontolkning.

Kontakttolkning innebär att en tolk på plats sköter kommunikationen mellan människor som talar olika språk. Detta är den mest använda formen av tolkningsuppdrag, tillämpad oftast vid myndighetstolkning som till exempel inom vård och omsorg, rättsväsendet m.m. Simultantolkning är en typ av kontakttolkning som lämpar sig vid föreläsningar/föredrag, konferenser och affärsmöten. Tolken översätter löpande eller simultant medan samtalet pågår.

Telefontolkning är ett alternativ till kontakttolkning som kan tillämpas i de flesta situationer. En telefontolk kan utföra akuta uppdrag som inte behöver förbokas. Telefontolkning omfattar båda kortare och längre samtal. Telefontolkning är ett kostnadseffektivt och dessutom miljövänligt alternativ.