ABC Tolk och Översättning - kvalitetstjänster inom språkområdet

Genom tolktjänsterna som vi tillhandahåller hjälper vi våra samarbetspartner att kommunicera med sina kunder/klienter som talar ett annat språk.

Vi har översättare som är kvalificerade att översätta texter inom olika fackområden, allt från myndighetsintyg, affärskorrespondens och patientjournaler till avtal.

ABC Tolk och Översättnings utbud omfattar följande språktjänster:

Vi kan säga att vi kan tala och skriva med hela världen...