Språkgranskning och korrekturläsning

Ett rent språk är ovärderligt. Vi hjälper gärna med språkgranskning och korrekturläsning så att budskapet i kundens text når fram på det önskade sättet. Att korrekturläsa en text är ett sätt att förbättra dess kvalitet.

När man korrekturläser gäller det att leta upp felaktigheter som stavfel och grammatiska fel. Det gäller också att leta upp mindre bra uttryck och sedan ersätta dessa formuleringar med bättre varianter.

En grundregel för en duktig språkgranskare är att vid minsta osäkerhet kontrollera i ett referensverk hur det ska heta. Målsättningen med granskningsarbetet är att kvalitetssäkra texten så att den tryggt och säkert kan användas till det avsedda ändamålet.