Jobba med oss

ABC Tolk och Översättning AB söker ständigt auktoriserade och utbildade tolkar inom alla språk och inom alla områden. Utbildade tolkar genomgår kravtest hos ABC Tolk och Översättning AB.

Fyll in i intresseanmälan som du kan ladda ner via länken (gör din intresseanmälan). Skriv ut och skriv under, sedan skickar du den ifyllda och undertecknade intresseanmälan till den angivna adressen.

OBS! För att garantera att din anmälan kommer fram, måste du frankera brevet med 2 st. frimärken.

ABC Tolk och Översättning AB kräver att alla som jobbar inom företaget, tolkar som personal, skall lämna in OÖPPNAT utdrag ur belastningsregister. Blanketten hittar du här.