Boka/Avboka tolk

Tolk och översättning på mer än 150 språk och dialekter!

ABC Tolk och Översättning är ett företag inom språktjänster som har skapat en egen profil. Vi skiljer oss därmed från de
traditionella tolkförmedlingarna.

Vår profil bygger på ett kvalificerat ledningssystem (ISO 9001:2008) som grund. Vi ställer höga krav på våra tolkar och översättare.
Såväl tolkar som tolkanvändare erbjuds kvalificerad utbildning, allt för att uppnå den högsta kvaliteten på våra tjänster.

Vi har över 1600 registrerade tolkar och översättare, och därmed även kapacitet att leverera tolk- och översättningstjänster
på mer än 150 språk och dialekter.

Vi talar och skriver med hela världen!